Tuyển dụng

Tuyển nhân sự

Tuyển nhân sự

16/04/2018

Tuyển dụng nhân sự nhân viên kinh doanh, marketting, giám sát, tổ trưởng, lao động phổ thông - Sachgroup 0983 404 821

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh
0983 404 821    

Phòng nhân sự

Phòng nhân sự
0986 673 528    

Phòng kế toán

Phòng kế toán
02226 508 508