Cung ứng lao động

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

24/11/2015

Cung ứng lao động phổ thông, lao động thời vụ, tuyển dụng lao động phổ thông... Liên hệ tư vấn: 02416.545.131

Bốc xếp hàng hóa

Bốc xếp hàng hóa

24/11/2015

Bôc xếp hàng hóa, bốc vác hàng hóa, dịch vụ bốc xếp, cửu vạn, cung ứng lao động phổ thông, bốc dỡ container, bốc xếp kho hàng... Liên hệ khảo sát: 02416.545.131

Tạp vụ chuyên nghiệp

Tạp vụ chuyên nghiệp

07/12/2015

Đào tạo, cung cấp nhân viên tạp vụ chuyên nghiệp, nhân viên vệ sinh công nghiệp, tạp vụ nhà hàng, khách sạn, nhân viên vệ sinh bệnh viện, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại... Liên hệ tư...

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh
0983 404 821    

Phòng nhân sự

Phòng nhân sự
0986 673 528    

Phòng kế toán

Phòng kế toán
02226 508 508