Thi công, cải tạo sàn

Đánh bóng sàn nhà ở Vĩnh phúc

Đánh bóng sàn nhà ở Vĩnh phúc

14/05/2018

Đánh bóng sàn nhà ở Vĩnh phúc, đánh bóng sàn đá, đánh bóng sàn bê tông, phủ bóng sàn nhựa, phủ bóng sàn vinyl chống tĩnh điện.

Phủ bóng sàn vinyl chống tĩnh điện

Phủ bóng sàn vinyl chống tĩnh điện

18/01/2018

Phủ bóng ( waxing) sàn vinyl chống tĩnh điện, vệ sinh phòng sạch, chà sàn nền phòng sạch nhà xưởng, đánh bóng phục hồi sàn vinyl, sàn nhựa, sàn gỗ. 0983 404 821

Mài sàn bê tông

Mài sàn bê tông

26/04/2017

Mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, sàn đá, cải tạo sàn nhà xưởng, sơn nền epoxy... ĐT 0983 404 821

Sơn sàn epoxy chống trơn trượt

Sơn sàn epoxy chống trơn trượt

03/04/2016

Sơn sàn epoxy chống trơn trượt

Sơn sàn epoxy

Sơn sàn epoxy

14/05/2018

Sơn sàn epoxy, cải tạo sàn sơn epoxy, chống thấm mặt sàn, mài nền bêtông, bóc nền sơn epoxy cũ ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Liên hệ 0983 404 821

Mài sàn nền bêtông

Mài sàn nền bêtông

24/11/2015

Mài sàn nền bêtông, cải tạo sàn nền nhà xưởng, bóc sàn sơn epoxy, đánh bóng sàn bề tông, mài sàn nền thi công sàn nhựa, vinyl...

Đánh bóng sàn gỗ

Đánh bóng sàn gỗ

20/11/2015

Đánh bóng sàn gỗ, cải tạo sàn gỗ, phủ bóng sàn gỗ cao cấp... Liên hệ tư vấn: 02416.545.131

Đánh bóng sàn đá

Đánh bóng sàn đá

04/04/2017

Đánh bóng sàn đá marbel, granite, đánh bóng sàn đá tự nhiên, đánh bóng sàn đá nhân tạo, phủ bóng sàn... Liên hệ tư vấn: 0983 404 821

Phủ bóng sàn

Phủ bóng sàn

14/05/2018

Phủ bóng sàn nhựa, phủ bóng sàn vinyl chống tĩnh điện, phủ bóng sàn epoxy, phủ bóng sàn gỗ, phủ bóng sàn gạch caremic, phủ wax sàn... Liên hệ tư vấn: 0983 404 821

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh
0983 404 821    

Phòng nhân sự

Phòng nhân sự
0986 673 528    

Phòng kế toán

Phòng kế toán
02226 508 508